Myslivecký spolek Havířov

HÁJENKA

Chata Mysliveckého spolku Havířov

a klub Městské policie Havířov

Chata byla postavena v padesátých letech minulého století a průběžně byla několikrát opravována. Avšak i přes tyto opravy chata chátrala a proto MS Havířov začal připravovat asi před 10 lety její rekonstrukci.

Po dlouholetém úsilí o rekonstrukci myslivecké chaty se podařilo za významné pomoci statutárního města Havířova tuto rekonstrukci v roce 2014 zrealizovat. Celkový náklad na rekonstrukci nejen vlastního objektu chaty, ale také vyřešení odkanalizování byl 4.800.000,-Kč. Z této částky činila dotace města 4 mil. Kč a zbývajících 800 tis. Kč zajistil Myslivecký spolek z vlastních úspor.

Hájenka byla po rekonstrukci slavnostně otevřena dne 10. září 2014.

Hájenka je využívána především ke spolkové činnosti MS Havířov a na základě dohody se statutárním městem Havířov také jako klub MP Havířov. Dále je využívána k mysliveckým společenským, kulturním a naučným akcím MS, jako zázemí a učebna při akcích MP Havířov na přilehlé střelnici, je využívána Okresním mysliveckým spolkem Karviná k jimi pořádaným akcím a v neposlední řadě je také možnost pronájmu ke konání soukromých společenských akcí.

Pro případné zájemce je orientačně určen kalendář rezervací hájenky. Volné termíny jsou označeny zeleně.

Telefon pro rezervaci Hájenky najdete v sekci „Ceník za pronájem Hájenky“.

005