Myslivecký spolek Havířov

O nás

„Myslivost je  soubor činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví“

Myslivost na území města Havířova je mnohem starší než město samo. V samostatných obcích, na kterých se současný Havířov rozkládá, patřili myslivci vždy mezi velmi aktivní organizace, a to jak ve společenském životě, tak v péči o zvěř a o životní prostředí.

Hlavní náplní myslivecké činnosti vždy byla a bude péče o volně žijící zvěř a další živočichy a o přírodní prostředí, ve kterém zvěř žije.

Myslivcům je mnohdy vyčítáno, že jsou v první řadě lovci. Není to však pravda, myslivec musí v prvé řadě zvěř chránit, zušlechťovat, vytvářet přirozené podmínky pro její život, ochraňovat ji v době kladení mláďat a sezení na vejcích, v době nouze ji přikrmovat, stavět pro ni krmelce, zásypy, slaniska, připravit si dostatek kvalitního jaderného, dužnatého a objemového krmiva. Musí stále sledovat její zdravotní stav a v případě jejího onemocnění pod dozorem Státní veterinární správy provádět léčebné kůry. Myslivci musí vysazovat dočasné i trvalé remízky, do kterých se může zvěř v době nepříznivého počasí ukrývat. Po průběžném naplňování všech těchto úkolů a řady dalších, může zvěř teprve lovit.

A i lov samotný má své zásady, které upravuje zákon č. 449/2001 Sb. O myslivosti a řada dalších předpisů a nařízení.

cmmj_zelene]

Výměr honitby:

zemědělská půda             971,03 ha

lesní pozemky                  337,27 ha

vodní plocha                      85,79 ha

ostatní pozemky                 24,03 ha

Celkem                        1 418,12 ha

 

Podle katastru činí výměr:

Bludovice                           444 ha

Dolní Datyně                      146 ha

Dolní Suchá                        112 ha

Prostřední Suchá                239 ha

Horní Suchá                        271 ha

Havířov Město                     189 ha

Šenov                                   17 ha

 

Honitba MS Havířov je pronajatá od Honebního společenstva Havířov.

Počet parcel v honitbě:                                         5020

Počet členů v Honebním společenstvu:                779

Výměra parcel členů Honebního společenstva:    634,5 ha

 

Normované stavy zvěře:

srnčí – les 337 ha III. 0,6 22 8
srnčí – pole 995 ha III. 0,6 41 10
zajíc 1332 ha III. 0,4 186 67
bažant 1332 ha III. 6,4 147 67

 

 

 

Stanovený počet lovecky upotřebitelných psů:

drobná zvěř 2
spárkatá zvěr 2
norníci 1

 

 

 

Mapa honitby