Myslivecký spolek Havířov

Myslivci MS Havířov získali dotaci

V roce 2021 se  podařilo MS Havířov získat finanční pomoc ve formě dotace od města Havířova.  Dotace přispěla na nákup zahradní techniky(sekačky a křovinořezu).Nákup těchto pomocníků přispěl ke zkvalitnění a zjednodušení údržby, jak okolí příjezdové cesty, tak okolí myslivecké chaty. To napomáhá k estetizaci prostředí chaty, která slouží nejen samotným členům MS Havířov a členům MP, ale i široké veřejnosti ,která si chatu pronajímá  na různé kulturní a společenské akce. Tímto bychom chtěli vedení města poděkovat za finanční pomoc a těšíme se na podobnou podporu  i v následujících letech.